Blogg

Storöring på premiärfiske i Mörrumsån

Den kalla våren innebär stekhett gäddfiske. På grund av det enorma intresset för det moderna gäddfisket just nu så har det blivit trångt på många av de kända gäddvattnena vilket i sin tur inneburit att allt fler väljer att inte offentliggöra sin storgäddfångster. Därför finns inga stora gäddor med i denna rapport trots att det fångats många. Istället finns en minst lika imponerande fisk med. En riktig storöring från klassiska men ack så uträknade Mörrumsån. På självaste premiärdagen drog Patrik Eliasson en stor havsöring på 85 cm. Fisken, som togs på fluga, vägdes inte men uppskattades till ca 6kg.

I brist på officiella fiskerapporter så får det bli en lista över uppdaterade regler och bestämmelser från våra fiskevårdsföreningar.

Nytt från Fiskevårdsområdesföreningarna

Viaredssjöns fiskevårdsområde har haft ordinarie fiskestämma 2019-02-18 i Sandared.
* Kontrollavgift för brott mot beslutade fiskeregler skall vara 1.000 kronor.
* Gösfiskeförbud 15 maj – 15 juni 2016.
* Minimimått på gös – 50 cm.
* Minimimått på ål – 70 cm.
* Fiskekortspriser: årskort 400kr, månadskort 150kr, dagkort 40kr, båthyra 60kr.
* Barn under 15 år fiskar gratis med handredskap (samma regler som för vuxen).
* Fiskerättsägare som fiskar med nät, burar, mjärdar m.m. har fiskerättsägarna måste se till att redskapen är märkta med namn och telefonnummer – nätfiskeförbud 15 maj – 15 juni.
* Ål ska sättas ut i Viaredssjöns tillrinningar 2019

Frisjöns Fiskevårdsområdesförenings hade årsmöte 2019-03-04.
* Kortpriser 2019: årskort 300kr, veckokort 100kr och dygnskort 50kr.
* Fritt fiske för barn under 15 år med handredskap.
* Minimått på gös är 50 cm samt att den är fredad 15/5-15/6.
* Minimått på ål är 70 cm.
* Gösutsättning kommer att ske under 2019 för ca 80.000kr.
* Kommunfiskekortet gäller tom 2020-12-31
* Kontrollavgift på 1.000kr kan tas ut för olovligt fiske.
* Iläggningsplats för båtar samt parkering finns för allmänheten i Halla.
* Rekommendation från årsstämman är att undvika vertikalfiske.

Information om fisket i Stora- och Lilla Dalsjöns Fiskevårdsområde
Föreningen hade fiskestämma den 12 mars 2019.
* Fiskekortspriser: Årskort ​300kr​, Månadskort​ 100kr​, Dagkort ​40kr.
​Regler
• Minimimått på ål ska vara 70 cm.
• Fiske är tillåtet med handredskap
• Ett (1) redskap/kort är tillåtet och tillåtna fiskesätt är: spinn, drag, fluga, mete, pimpel och trolling (med undantag för 10 angeldon eller ismete med maximalt 10 redskap).
• Fritt fiske för barn under 15 år [samma regler gäller som för dagkortet]. OBS gäller inte kräftfiske.
* Kräftfiskekortspriser:​ Dygnskort – augusti ​300kr (premiärdag andra fredagen i augusti – d v s 9 augusti 2019), Dygnskort – september​ 200kr, Dygnskort – oktober​ 100kr
Regler
• Minimimått på kräftor är 8 cm.
• Kräftfiskekorten gäller från kl. 12 angivet datum till kl. 12 nästföljande dag.
• Kräftfiske är tillåtet med maximalt 10 burar/fiskekort]. Burarna ska vara märkta med namn och telefonnummer. Det är också tillåtet att fiska med maximalt 2 håvar.
• Kräftfiske är inte tillåtet efter den 31 oktober kl. 24.00.
* Kontrollavgift (2.000 kronor) för brott mot beslutade fiskeregler införs.
* För fiskerättsägare gäller särskilda förutsättningar.
* Fiskerättsägare som fiskar ska medföra giltigt fiskerättsägarbevis.
* Kontaktperson: Kjell Johansson på Borås Stads Tekniska förvaltning kjell.johansson@boras.se

/Fredrik