Blogg

Ny stor vänernlax för Pierre Hallin

Det fortsätter att vara bra trollingfiske i vår största insjö och återigen så har Pierre Hallin från Sjömarken lyckats fånga ännu en storlax. Denna gång vägdes laxen till 8,74kg.

Insjölax

8740 g, 84 cm, tagen på trolling i Vänern av Pierre Hallin, Sjömarken.(kval.)

Öppen klass/Id

2370 g, 57 cm, tagen på feedermete/bröd i Lidan, Lidköping n av Claes Törborn, Brämhult.(kval./2)

Nytt från Fiskevårdsområdesföreningarna i Sjuhärad

Sävsjöns Fiskevårdsområdesförening hade fiskestämma den 1 april 2019
• Minimimått på ål ska vara 70 cm.
• Kontrollavgift för brott mot beslutade fiskeregler ska vara 1 000 kronor.
• Fritt fiske för barn under 15 år fritt med samma villkor som för betalande vuxen.
• Fiskekortspriser. 2019
• Årskort (inklusive familj) ​ 200 kr
• Veckokort ​ 70 kr​
• Dagkort ​ 30 kr
• Sävsjön är ansluten till iFiske.

Skäresjöns fiskevårdsområdesförenings ordinarie fiskestämma den 3 april 2019
▪ Beslutades att kontrollavgiften för brott mot beslutade fiskeregler skall vara 1000:-.
▪ Utsättning av ål 2019.
▪ Minimimått på ål är 70 cm.
▪ Fritt fiske för barn under 15 år med handredskap (med samma villkor som fiskekortslösare)
▪ Skäresjön är anslutet till iFiske.
▪ Fiskekortspriser:
❑ Årskort ​300:-
❑ Månadskort 100:-
❑ Dagkort 30:-

Beslut tagna på Borås-Öresjö fiskevårdsområdesförenings fiskestämma den 26 mars 2019
• Minimimått på ål är 70 cm.
• Minimimått på gös är 50 cm.
• Minimimått på öring är 25 cm.
• Gös får inte fiskas under perioden 15 maj – 15 juni.
• Kontrollavgift för brott mot beslutade fiskeregler är 1 000 kronor.
• Fiskevårdsområdet är anslutet till iFiske.
• Fisket i Viskan vid Mölarps ö kommer på prov att tillåtas 15 maj – 15 juni (endast iFiske kommer att ha fiskekort)

Fiskerättsägarnas fiske:
✓ Fiskerättsägare som fiskar skall ha giltigt fiskerättsägarbevis.
✓ Nätfiskeförbud under perioden 1 maj – 30 juni i Öresjö.
✓ Fiskerättsägare får fiska med nät, mjärdar med flera redskap på eget vatten men redskapen skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Allmänhetens fiske:
Beslut som gäller fisket i Öresjö och Viskan upp till Örebro och Tosserydssjöarna
✓ Fiske med handredskap – reglerna står på fiskekortet.
✓ Fritt fiske med handredskap för barn under 16 år med samma regler som för vuxna.

Beslut som gäller fisket i Munkån och Svensån.
✓ Fiske efter öring är tillåtet under perioden 1 april – 30 september.
✓ Fiske med handredskap – reglerna står på fiskekortet.
✓ Fritt fiske med handredskap för barn under 16 år med samma regler som för vuxna.

Fiskekortspriser (korten är personliga):
I Öresjö, Viskan upp till Örebro och Tosserydssjöarna:
▪ Årskort ​ 400:-​​
▪ Månadskort ​ 150:-​
▪ Dagkort ​ 40:- ​

I Munkån och Svensån
▪ Dagkort vuxna ​ 40:-​

/Fredrik